ورود
ثبت


دوشنبه - ۲۷ خرداد - ۱۳۹۸

ساخت داخل

درایوهای برج خنک کن

کاربرد: درایوهای برج خنک کن
نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه اصفهان
  • کاربرد: درایوهای برج خنک کن
  • نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه اصفهان
  • نقشه های انفجاری: آرشیو اسناد
  • عمر مفید: کمتر از یک سال

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان ، کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان، نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن : 33802567-031

نمابر : 33802603-031

info@montazeri-ccpp.ir