ورود
ثبت


سه شنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۳۹۸

ساخت داخل

روتور الکتروموتور فیدپمپ 3150 کیلووات

کاربرد: در فید پمپ آب تغذیه بویلر
نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه شهید محمد منتظری
مشخصات فنی: روتور الکتروموتور فیدپمپ 3150 کیلووات استفاده شده در نیروگاه شهید محمد منتظری
 • کاربرد: در فید پمپ آب تغذیه بویلر
 • نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه شهید محمد منتظری
 • سازنده اولیه: AEG
 • سازنده داخلی: نیروگاه شهید محمد منتظری
 • نوع ساخت: بازسازی
 • سال ساخت: 1388
 • نقشه های انفجاری: آرشیو اسناد
 • متریال: فلز
 • عمر مفید: بیش از ده سال
 • تست ها و فرآیند QC: NDT
 • استاندارد: ASTN
 • ملاحظات فنی و کلمات کلیدی: حوزینگ, بلبرینگ

روتور الکتروموتور فیدپمپ 3150 کیلووات استفاده شده در نیروگاه شهید محمد منتظری

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان ، کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان، نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن : 33802567-031

نمابر : 33802603-031

info@montazeri-ccpp.ir