ورود
ثبت


سه شنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۳۹۸

ساخت داخل

شارژر باطری خانه اصلی واحد

کاربرد: شارژر باطری خانه اصلی واحد تامین برق DC یک نیروگاه
نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه شهید محمد منتظری
 • کاربرد: شارژر باطری خانه اصلی واحد تامین برق DC یک نیروگاه
 • نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه شهید محمد منتظری
 • سازنده اولیه: Ansaldo
 • سازنده داخلی: نیروگاه شهید محمد منتظری
 • نوع ساخت: بازسازی
 • سال ساخت: 1392
 • نقشه های انفجاری: آرشیو اسناد
 • متریال: فلز
 • عمر مفید: بیش از بیست سال
 • تست ها و فرآیند QC: NDT
 • استاندارد: ASTN
 • ملاحظات فنی و کلمات کلیدی: حوزینگ, بابیت

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان ، کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان، نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن : 33802567-031

نمابر : 33802603-031

info@montazeri-ccpp.ir