ورود
ثبت


دوشنبه - ۲۷ خرداد - ۱۳۹۸

ساخت داخل

مکانیک

مکانیک

بازسازي كولار الكتروموتور CWP بازدید: 123

نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه منتظر قائم

بازسازي روتور الكتروموتور بوستر پمپ

نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه منتظر قائم

فلكسيبل لوله هاي سوخت مخازن سوخت سنگين

کاربرد: فلكسيبل لوله هاي سوخت مخازن سوخت سنگين
نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه منتظر قائم

اکسپشن های بویلر

نیروگاه درحال استفاده: شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

قطعات مشعل های مازوت

نیروگاه درحال استفاده: شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

نازل های گاز مشعل های بویلر

نیروگاه درحال استفاده: شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

قطعات داخل کنترل والو ریسیر کوله فید پمپ

نیروگاه درحال استفاده: شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

دیفیوزرهای مشعل ها

نیروگاه درحال استفاده: شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

ست آب بندی‌

کاربرد: بال والو گازوييل
نیروگاه درحال استفاده: شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

جستجو و فیلتر ساخت داخل

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان ، کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان، نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن : 33802567-031

نمابر : 33802603-031

info@montazeri-ccpp.ir