ورود
ثبت


سه شنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۳۹۸

ساخت داخل

ابزار دقیق

ابزار دقیق

كارت كنترلر زاويه آتش (RPD)

نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه گازی خراسان

كارت Power Supply

نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه گازی خراسان

کارت تغذیه تابلو PSU

نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه گازی خراسان

كارتهاي ارتباطي شبكه NTCL01

نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه گازی خراسان

ترانسديوسر

نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه گازی خراسان

جداساز سنسور سرعت

نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه گازی خراسان

رله هاي 74X تايمردار

نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه گازی خراسان

درایوهای برج خنک کن

کاربرد: درایوهای برج خنک کن
نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه اصفهان

جستجو و فیلتر ساخت داخل

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان ، کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان، نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن : 33802567-031

نمابر : 33802603-031

info@montazeri-ccpp.ir