ورود
ثبت


دوشنبه - ۲۷ خرداد - ۱۳۹۸

ساخت داخل

Cage

کاربرد: سیکل ترکیبی
نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه شهید سلیمی نکا

پروانه CWP

کاربرد: پمپ خنک کن آب دریا واحد بخار
نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه شهید سلیمی نکا

ایر کولر دکانتیک

کاربرد: واحد بخار
نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه شهید سلیمی نکا

فیلتر V تایپ

کاربرد: سیکل ترکیبی
نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه شهید سلیمی نکا

یاتاقان ژورنال برینگ

کاربرد: کمپرسور واحد بخار
نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه شهید سلیمی نکا

قطعات ریگلیتنگ

کاربرد: والو واحد بخار
نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه شهید سلیمی نکا

پوسته براین پمپ

کاربرد: براین پمپ واحد بخار
نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه شهید سلیمی نکا

پوسته داخلی

کاربرد: پمپ آنلودینگ واحد بخار
نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه شهید سلیمی نکا

پره متحرك كمپرسور

نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه منتظر قائم

جستجو و فیلتر ساخت داخل

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان ، کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان، نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن : 33802567-031

نمابر : 33802603-031

info@montazeri-ccpp.ir