ورود
ثبت


سه شنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۳۹۸

جلوه های ایثار

شهید : شکر رضا نامدار نژاد
شهید : شکر رضا نامدار نژاد
تاریخ تولد : 1323
تاریخ شهادت : 1366/07/20
محل شهادت : نیروگاه شهید محمد منتظری
کیفیت شهادت : بمب باران نیروگاه
شهید : مرتضی عطائی
شهید : مرتضی عطائی
تاریخ تولد : 1335
تاریخ شهادت : 1365/02/14
محل شهادت : فاو
کیفیت شهادت : اصابت ترکش در حین عملیات
شهید : حاج عباسعلی فداء
شهید : حاج عباسعلی فداء
تاریخ تولد : 1335
تاریخ شهادت : 1365/11/06
محل شهادت : کربلای 5
کیفیت شهادت : اصابت ترکش در حین عملیات
شهید : غلامرضا عمو
شهید : غلامرضا عمو
تاریخ تولد : 1340
تاریخ شهادت : 1364/12/27
محل شهادت : نیروگاه شهید محمد منتظری
کیفیت شهادت : بمب باران نیروگاه
شهید : احمد رستگاری
شهید : احمد رستگاری
تاریخ تولد : 1340
تاریخ شهادت : 1365/08/21
محل شهادت : نیروگاه شهید محمد منتظری
کیفیت شهادت : بمب باران نیروگاه
شهید : رضا اسحاقیان
شهید : رضا اسحاقیان
تاریخ تولد : 1340
تاریخ شهادت : 1365/08/21
محل شهادت : نیروگاه شهید محمد منتظری
کیفیت شهادت : بمب باران نیروگاه
شهید : محمدعلی ناجی
شهید : محمدعلی ناجی
تاریخ تولد : 1341
تاریخ شهادت : 1365/04/01
محل شهادت : هور الهویزه
کیفیت شهادت : اصابت ترکش در حین عملیات
شهید : احمد ادریسیان پور
شهید : احمد ادریسیان پور
تاریخ تولد : 1342
تاریخ شهادت : 1366/07/20
محل شهادت : نیروگاه شهید محمدمنتظری
کیفیت شهادت : بمب باران نیروگاه

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان ، کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان، نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن : 33802567-031

نمابر : 33802603-031

info@montazeri-ccpp.ir