ورود
ثبت


سه شنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۳۹۸

سیستم مدیریت فراگیر

خط مشی سیستم مدیریت فراگیر

شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری در راستای تولیدانرژی الکتریکی پایدار، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری بهینه از تجهیزات و تاسیسات واحدهای این شرکت و تامین خواسته مشتریان و نیز حفاظت از محیط زیست وهمچنین پاسداشت ارزش های انسانی و حمایت از کارکنان، ذینفعان،استقراراستاندارد ISIRI13000 به عنوان الگویی جهت پیاده سازی سیستم مدیریت فراگیر که پوشش دهنده استاندارهای ISO9001:2008, ISO14001:2004 OHSAS18001:2007، نظام آراستگی محیط کار ( 5S ) و مدل EFQM و مدیریت استراتژیک را در دستور کار خود قرار داده و براین اساس متعهد است که در تمامی فعالیتها، قوانین و مقررات مربوطه را رعایت نموده و آنها را در برنامه ها و اهدافش لحاظ نماید. با اعتقاد به حفظ ارزش های انسانی و اسلامی به منظور ارائه انرژی الکتریکی پایدار و مطمئن با ارتقاء راندمان و بهره وری بر مبنای اصل مشتری مداری ، بهبود عملکرد زیست محیطی و توجه به ایمنی و بهداشت و سلامت کارکنان ، ضمن در نظر گرفتن کلیه الزامات قانونی مرتبط و با مد نظر قرار دادن شعار:(ارتقاء و بهبود کلیه ابعاد و امور شرکت در مسیر سر آمدی ) تعهد به موارد ذیل را سر لوحه فعالیت های خود قرار داده است.
  • رعایت حقوق ذی نفعان به ویژه مشتریان،کارکنان،تامین کنندگان و سهامداران وبهبود تعامل بین آنان
  • بکارگیری مهارت های منابع انسانی و توسعه توانمندی،یادگیری وپویایی آنها درقالب ساختارسازمانی مناسب و توجه ویژه به مباحث ارزیابی عملکرد کلی شرکت
  • مدیریت بهبودفرایندها،استقرار استانداردهای فراگیر و توجه به فعالیت تحقیق و توسعه به منظور حفظ و پایداری شرکت
  • ترویج فرهنگ ایمنی و رعایت الگوهای زیست محیطی به منظور صیانت از منابع انسانی و طبیعی
  • تلاش درجهت رسیدن به اهداف بلند مدت شرکت با دیدگاه استراتژیک
  • تلاش در جهت استفاده نمودن ازتجزیه و تحلیل خطروریسک مربوط به آن
  • تدوین برنامه مالی و بودجه بندی شرکت با عنایت به منابع بالفعل و بالقوه سالیانه
  • ایجاد محیط کاری آراسته ، پاک ، سالم و ایمن از طریق شناسایی و کنترل کلیه ریسک های زیست محیطی و ایمنی و بهداشت متناسب با توجه به شرایط
  • تعهد به رعایت الزامات قانونی ومرتبط با فعالیت های این شرکت
  • حفظ و ارتقاء سیستم مدیریتی با بهره گیری ازمشارکت کلیه کارکنان و ذی نفعان
مدیریت ارشد شرکت ضمن پشتیبانی از موارد فوق،باهمکاری کارکنان شرکت،این خط مشی راسرلوحه فعالیتهای خود قرارداده وهمواره با بهره گیری ازموارد یاد شده به دنبال راه های نوین برای بهبود مستمرخواهد بود.

سید محسن افتخاری

مدیر عامل

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان ، کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان، نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن : 33802567-031

نمابر : 33802603-031

info@montazeri-ccpp.ir