ورود
ثبت


پنجشنبه - ۱ فروردین - ۱۳۹۸

مناقصات نیروگاه

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان ، کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان، نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن : 33802567-031

نمابر : 33802603-031

info@montazeri-ccpp.ir