ورود
ثبت


دوشنبه - ۲۷ خرداد - ۱۳۹۸

ساخت داخل

جداساز سنسور سرعت

نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه گازی خراسان
مشخصات فنی: طراحي و ساخت GALVANIC SEPARATION مربوط به سيستم VM600 سنسورهاي Absolute
  • نام انگلیسی محصول: GALVANIC SEPARATION
  • نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه گازی خراسان
  • سازنده داخلی: سیکل ترکیبی شیروان
  • نقشه های انفجاری: آرشیو اسناد
  • عمر مفید: کمتر از یک سال

طراحي و ساخت GALVANIC SEPARATION مربوط به سيستم VM600 سنسورهاي Absolute

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان ، کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان، نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن : 33802567-031

نمابر : 33802603-031

info@montazeri-ccpp.ir