ورود
ثبت


دوشنبه - ۲۷ خرداد - ۱۳۹۸

ساخت داخل

كارت Power Supply

نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه گازی خراسان
مشخصات فنی: تعمير كارت Power Supply مدل IEPAS02 مربوط به تغذيه كارتهاي شبكه كامپيوتر OIU سيستم Bailey infi90
  • نام انگلیسی محصول: IEPAS power supply
  • نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه گازی خراسان
  • سازنده داخلی: سیکل ترکیبی شیروان
  • نقشه های انفجاری: آرشیو اسناد
  • عمر مفید: کمتر از یک سال

تعمير كارت Power Supply مدل IEPAS02 مربوط به تغذيه كارتهاي شبكه كامپيوتر OIU سيستم Bailey infi90

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان ، کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان، نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن : 33802567-031

نمابر : 33802603-031

info@montazeri-ccpp.ir