ورود
ثبت


سه شنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۳۹۸

ساخت داخل

پانل سافت استارت

کاربرد: راه اندازی نرم الکتروموتورهای برج خنک کن
نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه اصفهان
  • کاربرد: راه اندازی نرم الکتروموتورهای برج خنک کن
  • نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه اصفهان
  • نقشه های انفجاری: آرشیو اسناد
  • عمر مفید: کمتر از یک سال

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان ، کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان، نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن : 33802567-031

نمابر : 33802603-031

info@montazeri-ccpp.ir