ورود
ثبت


دوشنبه - ۲۷ خرداد - ۱۳۹۸

ساخت داخل

مکانیک

مکانیک

گلند

نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه شهید محمد منتظری

نافی و هاب

نیروگاه درحال استفاده: نیروگاه شهید محمد منتظری

جستجو و فیلتر ساخت داخل

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان ، کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان، نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن : 33802567-031

نمابر : 33802603-031

info@montazeri-ccpp.ir